Synergonomi

Vanliga symtom på ansträngda ögon sveda är att det kliar och  känns torrt och grusigt. Det kan kännas som det värker i ögonen och att ögonen tåras.

Eftersom symtomen ofta är desamma om det finns synergonomiska brister, som om man har fel sort eller styrka på glasögon, så bör man göra en riskanalys för att hitta orsaken till besvären.


Att skapa en bra synergonomi behöver inte innebära stora kostnader såsom inköp av ny kontorsutrustning.


Små förändringar i arbetsplatsens utformning kan göra stor skillnad.

God synergonomi innebär att arbetet är fritt från synansträngande arbete, som till exempel för små synobjekt, dålig kontrast, flimmer, olämplig blickriktning och bländning.

Jag hjälper er att indentifiera bristerna och ni får en välmående och produktiv personal.

Anders Giörloff


Vill du veta mer om hur du kan öka din lönsamhet och få din personal att både må bättre och se bättre?


Kontakta mig på något av alternativen här bredvid.