MO VinKep

Optergo VinKep™ luppar

Större förstoring i ett användarvänligt utförande med inbyggd ergonomi

Optergo VinKep™ luppar


Kepler-optiken i Optergo VinKep™ lupparna med hög förstoring ger ett brett och skarpt synfält. Innovativ design och materialval har minimerat de problem med storlek, vikt och ergonomi som är typiska för traditionella Kepler-luppar. Den nedåtriktade designen av Optergo VinKep™ lupparna döljer inte det allmänna seendet alls, och lupphusens slimmade storlek gör att förstoringsområdet kan placeras exceptionellt lågt i synfältet.

  • Mindre än halva vikten mot traditionella Kepler-luppar
  • Inga nackproblem – det patenterade Pentaroof Prism linssystemet lyfter den förstorade bilden uppåt
  • Individuellt skräddarsydda för varje användare, utan standardiserade vinklar eller andra begränsningar
  • Fokuseringsavstånd enligt individuellt arbetsavstånd (inte stegvis)
  • Lätta att rengöra och desinficera
  • Kompatibla med LED-ljus