För tandhygienister

FÖR TANDHYGIENISTER


Arbetsseendet har en avgörande inverkan på kvaliteten och effektiviteten i en tandhygienists arbete. God ergonomi främjar uthållighet och välbefinnande på jobbet. Vi levererar produkter, tjänster och totallösningar som förbättrar tandhygienistens arbetsseende och ergonomi.

Tandhygienistens arbetsseende

Ett hantverksyrke kräver precision, men även en exakt syn. Snabba och tillförlitliga diagnoser och högkvalitativa behandlingar ställer speciella krav på synen. Dessutom måste andra viktiga faktorer i arbetsmiljön, såsom instrument och displayterminalen beaktas när man tittar på arbetet hos en tandhygienist som arbetar ensam. Resultatet som fungerar när det gäller arbetsseendet uppnås med en individuell totallösning som kombinerar synkorrigering, förstoring och belysning.


Hygienist-ergonomi

Bra ergonomi är särskilt viktigt när du arbetar i en statisk position. Nack-, axel- och ryggproblem som är typiska för tandhygienister, kan undvikas genom att uppmärksamma arbetsställning och vanor. Arbetspositionen hos en tandhygienist bestäms till stor del av synen eftersom arbetet utförs i den position där objektet bäst ses. Det är därför viktigt att visuella hjälpmedel möjliggör en bra arbetsposition och att de anpassas individuellt för sina användare.


Hygienistens verktyg

Kvalitetsarbete utförs med högkvalitativ utrustning och arbetet kan utföras bra när utrustningen är enkel och bekväm att använda. De produkter vi representerar är användarorienterade och kan samlas i mycket exakt definierade enskilda enheter. Med 25 års erfarenhet hjälper till att välja produkter som bäst passar eget behov och anpassar produkterna individuellt.

Hello world
Hello world

"Jag ser så mycket mer och bättre med förstorande luppar och luppljus att jag bara ångrar att jag inte beställde dem från Merident för många år sedan. Nu när jag kan se allt ordentligt har självförtroendet för resultaten av mitt eget utförda arbete stigit till en helt ny nivå."

Arian Riatson